Strömsholm 1 september 2007

 

Den första september 2007 samlades den adliga ätten von Waldens släktförening till sitt vartannat år återkommande släktmöte. Ett sextiotal medlemmar deltog och det var roligt att så många yngre hörsammat kallelsen och visat sitt intresse för föreningen.

Sedan släktföreningen bildades år 2000 har sammankomster hållits på ett antal ur släktens perspektiv intressanta platser. Denna gång valdes Kolbäck och Strömsholms slott.

Mötet började med en guidad tur genom slottet där Georg Fredrik von Walden, son till vår anfader, verkade som hovstallmätare och kammarherre under åren 1744 – 1754. Gården Östhamra, där familjen bodde, finns tyvärr inte kvar längre.

Efter en utsökt lunch på Kolbäcks gästgivaregård vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ur verksamhetsberättelsen för de gångna två åren kan nämnas att styrelsen fortsatt det intensiva arbetet med att hitta släktens ursprung i Baltikum varifrån vår släkt kom till Sverige under 1600-talet.

Styrelsen har besökt Tallin och Tartu för att på plats leta efter handlingar där släktens ursprung kan spåras.

Styrelsen informerade också om överklagandet på Regeringsrättens beslut att avslå släktens begäran att i koret intill vårt begravningsvapen i Husby Långhundra kyrka få sätta upp en minnestavla. Allt detta för att informera kyrkobesökare om att släktens anfäder begravdes i denna kyrka under 1700-talet.

Styrelsen redovisade också att Släktföreningen anskaffat en gravsten till släktgraven vid Husby Långhundra kyrka.

Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes ättens huvudman Jahn von Walden till ordförande i släktföreningen.

Släkten samlad utanför Kolbäcks Gästgivaregård efter en välsmakande lunch.

 

 Emelie Alnesved, Karin Andersson, Fred Eriksson,

   

      Ruth Kallén, Kerstin von Walden Eklund

   

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2017 Släktföreningen Den adliga ätten von Walden.