Släkthistoria

Ätten von Walden kommer ursprungligen från Ösel men här-stammar enligt traditionen från Kurland. Vid ett slutet adelsmöte 1648 upptogs bröderna Johann Tilmann och Wilhelm von Walden i hertigdömet Kurlands riddarhus i Mitau (nuvarande Jelgava) med nummer 124 (187 i nuvarande matrikel).

Johann Tilmann von Walden gifter sig 1631 med Sophia van der Brincken och bosätter sig på Ösel och får sonen Michael 1637. Michael von Walden får i sin tur en son 1654, som är den till Sverige invandrade anfadern till vår släkt Georg Fredrik von Walden.

Georg Fredrik fick i sitt äktenskap med Brita Brandt 2 söner och 5 döttrar

Den äldsta sonen, Carl Fredrik född 1689, ingick i Karl den XII:s armé och deltog i slaget vid Poltava 1709 där han tillfångatogs av ryssarna. Carl Fredrik frigavs och kom inte hem förrän 1722.

I sitt äktenskap med Anna Dorotea Krabbe fick de 3 söner och 2 döttrar.

Georg Fredriks yngsta son med samma namn född 1702. Georg Fredrik var verksam som stallmästare vid Strömsholms och Kungsörs stallstater samt kammarherre från 1744.

Carl von Linné rekommenderade Georg Fredrik och invaldes i Kungliga Vetenskapsakademien 1745.

I sitt äktenskap med Anna Catharina Dreijer fick de 6 söner och 3 döttrar.

 

 

 

 "Vår egen ö"


Fredrik Herman von Walden född 1743, sonson till Georg Fredrik deltog 1773 i en expedition till nordpolen där han tjänstgjorde som midshipsman (flaggkadett). Han utmärkte sig väl under de besvärligheter som uppstod när fartygen fastnade i isen.

Waldenön är en klippö, i nordöstra Svalbard och ligger norr om Spetsbergen,  som vittnar om Fredrik Hermans insatser under den engelska expeditionen. Ön bär än idag detta namn.

Fredrik Herman anställdes även av den mycket berömde engelska finansiären Sir Josef Banks som även finansierade kapten Cooks resor.

 

 

Berömda sjöslag

1776 tjänstgjorde Fredrik Herman vid engelska flottan på fregatten Phonix. Större delen av tiden var de i farvatten utanför New York och Boston för att bl.a. understödja engelsmännens landoperationer i området.

1788 – 1789 var Fredrik Herman bosatt i Amerika och var bl.a. verksam som mäklare för Svenska Västindiska kompaniets första resor och organiserade handelsresor mellan Stockholm och S:t Bartelemy           

Fredrik Herman von Walden deltog också i det Viborgska gatloppet och i en av Sveriges största segrar till sjöss, slaget vid Svensksund 1790.

Fredrik Herman von Walden blev ledamot nr 27 av Kungliga Örlogsmannaskapet – Sveriges äldsta militärvetenskapliga samfund – 21 april 1784

 

 

                       Teckning av Bengt-Olov Sundin

 

 

Originalsköldebrevet

 

Sköldebrevet är sedan 1996 deponerat i Riddarhuset och under 2019 donerades det till Riddarhuset.

 

 

 

 

                                                                                                                     Robert och Jahn von Walden med sköldebrevet