Släktgraven

På den plats vid Husby Långhundra kyrka där kvarlevorna efter våra anfäder ligger sedan 1933 har Släktföreningen inköpt gravplatsen och förärat våra anfäder med en gravsten som alltid skall bevara minnet av vår släkts ursprung.

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Husby Långhundra kyrka

 

 

 

Släktens begravningsvapen i Husby Långhundra kyrka

 

 

 

 

 

Till denna grav är en gravfond knuten till vilken frivilligt stöd kan lämnas. Avsikten med fonden är att täcka framtida kostnader för grav och gravsten.
Föreningens plusgiro är 4283961-3.