Välkommen

till den adliga släkten von Waldens hemsida och vår släktförening. Att vara medlem i vår förening betyder inte en massa krav utan bara fördelar som du får ta del av.

 
Föreningens ändamål
 
  att verka för sammanhållning inom släkten
  att tillvarata gemensamma släktintressen

  att värna om ättens släktnamn

  att föra ett fullständigt och korrekt släktregister

  att utföra forskningar i släktens historia

 
Kontaktnät
 

Berätta gärna för Dina släktingar, föräldrar, syskon, mostrar, morbröder, fastrar och farbröder som idag inte är medlemmar om vår släktförening  och dess möjligheter. Låt oss samla ihop vår släkt från norr till söder och kanske till och med vår släkt utanför Sveriges gränser.Som medlem får du möjligheten att knyta nya kontakter inom vår släkt vid våra släktträffar som arrangeras vartannat år.

 

Föreningen bildades

 

Släktföreningen den adliga ätten von Walden bildades den 16 januari 2000 på Restaurang Trollflöjten på Södermalm i Stockholm.

Vid det första styrelsemötet konstituerades styrelsen enligt följande:

Ordförande Jahn von Walden

Vice ordförande Dag von Walden

Sekreterare Robert von Walden

Kassör Bengt A R von Walden