Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär (t.ex en intresseanmälan eller ansökan) i vår släktförenings namn Internet- och telefontjänster eller på de öppna sidorna på www.vonwalden.se eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av oss och i förekommande fall även av annat företag inom släkten för förberedelse och administration av den berörda tjänsten.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål, om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag inom släktföreningen och andra företag som vi samarbetar med för vår verksamhet.

Släktföreningen den adliga ätten von Walden är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen inom släktföreningen kan du begära detta skriftligt från styrelsen.

Registrering av IP-adresser.

Vid besök på www.vonwalden.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk
kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s.k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida. Inom släktföreningen används cookies för att hjälpa oss att göra vår besökstatistik mer tillförlitlig och för att öka funktionaliteten för våra användare.

Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Internet Explorer, Google Chrome m fl) säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att du eventuellt inte kommer att kunna utföra vissa Internettjänst på vår sida.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen