Släktboken

Nu har du möjlighet att köpa den senaste upplagan av SLÄKTBOKEN som styrelsen producerat. I släktboken kan du läsa om vår släkts historia och en presentation av hela släkten fr.o.m. vår anfader Georg Fredrik von Walden fram till idag.

Släktboken från 2014 inklusive kompletteringar från 2017 kostar 170 kronor (plus 54 kronor i frakt).

För enbart rättelse- och tilläggslista pris 35 kr inklusive porto.

Beställ den genom Dag von Walden, e-mail dagvonwalden@outlook.com

eller telefon 070-871 34 96

Föreningens plusgiro 4283961-3