Anfader

Georg Fredrik von Walden född 12 april 1654 på Ösel, Estland då tillhörande Sverige. Kapten vid Bohusläns dragonregemente och överstelöjtnant 1719.

Georg Fredrik tjänade i sin ungdom under flera år i generalstaterna i Holland och kom i svensk tjänst som kaptenslöjtnant under Karl den XI:s regeringstid i det Cronstiernska regementet.

Efter sluten fred och erhållen avgång flyttade Georg Fredrik 1679 till Lilla Väsby i Almunge socken. Då Karl den XI genomdrev indelningsverket 1682 och samtidigt behövde officerare för att bygga en armé blev Husby by med kringliggande ägor von Waldens frälseegendom. Georg Fredrik von Walden blev 1719 befordrad till överstelöjtnant vid de i krigstjänst inskrivna trupperna i Uppland.

Under drottning Ulrika Eleonoras regentskap, 1719 – 1720, blev Georg Fredrik naturaliserad svensk adelsman 17 december 1719 och introducerades 1720 under nummer 1708 på Riddarhuset i Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       År 1707 lät Georg Fredrik von Walden uppföra i karolinsk stil den herrgård som blev Husby gårdshuvudbyggnad.

       Gården såldes 1757 till majoren och friherren Olof Tilas och kallas idag för Tilasgården.