Aktuellt

Utställning och föreläsning på Riddarhuset

14 maj 2019 kl.18.00 –20.00. Portarna öppnar 17.30.
Ulrika Eleonora makten och den nya adeln 1719 1720.
Åren 1719 - 1720 adlade Ulrika Eleonora omkring 250 nya ätter. I utställningen visas ett urval av sköldebrev och andra historiska dokument som belyser denna brytningstid i övergången från karolinskt envälde till frihetstid.
Föreläsare Joakim Scherp fil.dr. historia.Medlemsavgift för 2019

Huvudmedlem 250 kr
Familjemedlem 150 kr

Inbetalas till Adliga ätten von Waldens släktförening, plusgiro 4283961-3Det senaste nyhetsbrevet


Nyhetsbrev 36 - Mar 2019

mer informationDen senaste släktträffen


Den 2 september 2017 samlades den adliga ätten von Walden för den återkommande släktträffen. Denna gång träffades släkten i Husby-Långhundra.
mer information