Aktuellt

Medlemsavgift för 2019

Huvudmedlem 250 kr
Familjemedlem 150 kr

Inbetalas till Adliga ätten von Waldens släktförening, plusgiro 4283961-3Det senaste nyhetsbrevet


Nyhetsbrev 35 - Jan 2019

mer informationDen senaste släktträffen


Den 2 september 2017 samlades den adliga ätten von Walden för den återkommande släktträffen. Denna gång träffades släkten i Husby-Långhundra.
mer information