Aktuellt

28-02-2023     Det senaste nyhetsbrevet

Nyhetsbrev 46 - Februari 2023

mer information09-01-2023    Medlemsavgift för 2023

Huvudmedlem 250 kr
Familjemedlem 150 kr

Inbetalas till Adliga ätten von Waldens släktförening, bankgiro 5839-7613 Glöm inte ange namn och adress